Groene Schakel (NH 16)

Waar in Nederland?

NH 16 - Groene Schakel

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A27, spoor Utrecht - Hilversum, Weg over Anna’s Hoeve
Soort gebied: Bos- en heidebiotopen, vennen
Natuurgebieden: Laarder Waschmeer, Anna’s Hoeve, bossen De Vuursche 
Doelsoorten: Ree, Das, Boommarter, Levendbarende hagedis, Zandhagedis, Heideblauwtje, Heivlinder, Veldkrekel, loopkever- en mierensoorten
Barrière: A27, spoor Utrecht-Hilversum, te realiseren Hoogwaardig Openbaar Vervoer ( HOV)
Maatregel(en): Ecocorridor (grote faunatunnel), ecoduct over het spoor Utrecht - Hilversum
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland, gemeente Hilversum, Goois Natuurreservaat
Planning: 2016-2018


Het ontsnipperingsproject is het resultaat van samenwerking tussen de partners in het gebied, Goois Natuurreservaat, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Hilversum. De bijdrage vanuit het MJPO programma is een onderbouwing van de bijdrage aan de ecologische doelen van ontsnippering over het bestaande treinspoor. De knelpunten vormen de Groene Schakel en omvatten: Het opheffen van de barrièrewerking van de A27 en het treinspoor door het realiseren van een ecocorridor in combinatie met de nog aan te leggen busbaan, HOV. De grote faunatunnel onder de A27 wordt aangelegd als onderdeel van de verbreding A27/A1 in de periode 2016-2018.