Groene Schakel (NH 16)

Waar in Nederland?

NH 16 - Groene Schakel

Gebiedsbeschrijving

Waar: Hilversum
Soort gebied: bos- en heidebiotopen
Doelsoort: ree, das, boommarter, levendbarende en zandhagedis, heideblauwtje, heivlinder, veldkrekel en loopkever- en mierensoorten.
Barrière: A27 en het treinspoor
Maatregel: ecocorridor
Samenwerkende partijen: Goois Natuurreservaat, provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum

Het ontsnipperingsproject is het resultaat van samenwerking tussen de partners in het gebied, Goois Natuurreservaat, provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum. De bijdrage vanuit het MJPO programma is een onderbouwing van de bijdrage aan de ecologische doelen van ontsnippering over het bestaande treinspoor. De knelpunten vormen de Groene Schakel en omvatten: Het opheffen van de barrièrewerking van de A27 en het treinspoor door het realiseren van een ecocorridor in combinatie met de nog aan te leggen busbaan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV – een Rnet verbinding). Het project is in studie en zal naar verwachting in 2014 worden opgestart.