Interrobuust Hollandse Brug (NH 18)

Waar in Nederland?

NH 18 - Interrobuust Hollandse Brug

Gebiedsbeschrijving

Waar: Noord-Holland
Soort gebied:polder en meren
Doelsoort: bunzing, waterspitsmuis, noordse woelmuis, ringslang, poelkikker en voor de toekomst otter en bever.
Barrière: geen overbrugging
Maatregel: n.n.b.
Samenwerkende partijen: provincie Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat

De verbinding tussen Noord-Holland is een belangrijke omdat het robuuste verbindingszones met elkaar verbindt. De oosttak van de Groene Ruggengraat loopt via de BOBM polder over het IJmeer/Gooimeer via Flevoland en Overijssel verder richting noord-oost. Op dit moment is het nog onbekend hoe deze meren moeten worden overbrugd, mogelijkerwijs kan hiervoor de Hollandse Brug worden gebruikt. Om tot een goede uitvoering van dit project te komen zal een samenwerking tussen Noord-Holland en Flevoland tot stand moeten komen.