Projecten in Overijssel

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in overijssel
OV 01: Ommen
OV 02: Nijverdal
OV 03: Meppelerdiep
OV 04: Rijssen/De Borkeld
OV 05: Windesheim-Laag Zuthem (RV)
OV 06: Boekelerhoek
OV 07: Heino
OV 08: Steenwijk (RV)
OV 10: Berkum
OV 11: Bathmen
OV 12: Borne-Azelo
OV 13: Delden-Hengelo (RV)
OV 14: Oldenzaal
OV 15: Haaksbergen
OV 16: Notter- & Wierdense Veld
OV 17: Enter-Deldenerbroek (RV)
OV 18: Balkbrug- RW N48 (RV)

Projecten in Overijssel

Stand van zaken

In Overijssel zijn drie ecoducten gerealiseerd; Boerskotten A1, De Borkeld A1 en Twilhaar N35. Ter hoogte van de Boekelerhoek A35 en het Wierdenseveld en Notterveld N35 is een ecoduct in voorbereiding.

Ook onder de rijksinfrastructuur zijn voorzieningen aangebracht in de vorm van kleinwildtunnels en loopplanken in (watervoerende) duikers. In het kader van de realisatie van de Doorbraak (waterschap Vechtstromen) is een voorziening gemaakt onder de spoorlijn Almelo – Borne. Dit is een ruime passage onder de A35 over een lengte van ca. 125 meter natuurvriendelijke oevers die loopt langs (de Zijtak van) het Twentekanaal.

Bij enkele provinciale wegen zijn kleinwildtunnels en wildsignaleringssystemen aangebracht. In de kop van Overijssel is onder de provinciale weg N333 een zeer ruime faunavoorziening in uitvoering.

Vervolg

Een groot deel van de faunaknelpunten is opgelost. Alleen de knelpunten bij Boekelerhoek, Bathmen, Azelo-Borne en Wierdenseveld – Notterveld moeten nog aangepakt worden, Voor de knelpunten bij Windesheim/Laag Zuthem en Delden/Hengelo is het budget door het ministerie van Economische Zaken ingetrokken. Deze knelpunten liggen in de voormalige robuuste verbindingen. De verantwoordelijkheid voor deze knelpunten is bij de provincie neergelegd.