Ommen (OV 01)

Waar in Nederland?

OV 01 - Ommen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Vechtdal en het Reggedal
Soort gebied: eikenberkenbossen en soortenarme naaldbossen, heidegebieden, dotterbloemgraslanden en stroomdalgraslanden
Doelsoort: das, boommarter, ree en hert
Barrière: provinciale wegen (N340, N347, N348), een spoorlijn (Herfte-Mariënberg) en een voormalige rijksweg (N34)
Maatregel: doortrekking van de rijksweg N36
Samenwerkende partijen: voormalige RVZ Veluwe-Ommen-Sallandse Heuvelrug

Het gebied omvat het Vechtdal en het Reggedal en bestaat uit een afwisseling van eikenberkenbossen en soortenarme naaldbossen. De grootste heidegebieden zijn het Vilstersche veld en de Archemerberg. In het Vechtdal en Reggedal komen dotterbloemgraslanden en stroomdalgraslanden voor. Het gebied wordt doorsneden door provinciale wegen (N340, N347, N348), een spoorlijn (Herfte-Mariënberg) en een voormalige rijksweg (N34).

Dit gebied is een van de weinige in Overijssel waar op termijn een begeleid natuurlijk boslandschap wordt nagestreefd.Het gebied is een knooppunt in de te ontwikkelen Robuuste Verbindingen Veluwe-Duitsland en Drents Plateau-Zuid Twente. Dit betreft een voormalige robuuste ecologische verbindingszone waarvoor de financiering is weggevallen door een besluit van de Staatsecretaris (okt 2010). Vanwege de doortrekking van de rijksweg N36 is het knelpunt van de voormalige rijksweg N34 opgelost.