Nijverdal (OV 02)

Waar in Nederland?

OV 02 - Nijverdal

Gebiedsbeschrijving

Waar: Sallandse Heuvelrug
Soort gebied: groot aaneengesloten bos- en heidegebied. Het bestaat uit droge eigen-berkenbossen, naaldbossen met een groot centraal open overwegend droog heidegebied met plaatselijk jeneverbesstruweel.
Doelsoort: edelhert, ree, das, boommarter, eekhoorn, levenbarende hagedis, zandhagedis, ringslang, gladde slang, hazelworm.
Barrière: N35 en de spoorbaan Zwolle - Wierden.
Maatregel: een ecopassage onder spoorlijn en ecoduct over N35 inclusief raster
Samenwerkende partijen:

De Sallandse Heuvelrug is een belangrijke schakel in de EHS van Overijssel en maakt onderdeel uit van de voormalige Robuuste Verbinding Vechtdal/Drenthe – Haaksbergen. Kenmerken zijn vooral de droge heide en verschillende typen bos gelegen op een stuwwal.

De Sallandse Heuvelrug is een groot aaneengesloten bos- en heidegebied. Het bestaat uit droge eigen-berkenbossen, naaldbossen met een groot centraal open overwegend droog heidegebied met plaatselijk jeneverbesstruweel. Het is het enige gebied in Nederland waar de korhoen voorkomt. Ook de nachtzwaluw en de zandhagedis zijn kenmerkend voor dit gebied.

De rijksweg N35 is de grootste barrière in het gebied, terwijl de op korte afstand gelegen spoorlijn voor sommige soorten een lastig te nemen hindernis is, met name voor reptielen. Aan de noordzijde van de rijksweg en spoorlijn bevinden zich de Lemelerberg, Eelerberg en de Hellendoornseberg en aan de zuidzijde de Noetselerberg, Haarlerberg, Sprengenberg en Holterberg.

Door de aanleg van een ecoduct over de N35 en een ruime ecopassage onder de spoorlijn inclusief begeleidende rasters langs deze infrastructuur en enkele faunatunnels onder de N35 is het knelpunt opgelost.