Meppelerdiep (OV 03)

Waar in Nederland?

OV 03 - Meppelerdiep

Gebiedsbeschrijving

Waar: Knooppunt Lankhorst bij Weerribben, de Wieden en de Boswachterij bij Staphorst
Soort gebied: Mepperlerdiep en veenweidegebieden
Doelsoort: otter, das, ree, amfibieën en vissen
Barrière: spoorlijn, vaarweg
Maatregel: faunatunnel, creëren van milieuvriendelijk oevers en/of fauna-uittreeplaatsen
Samenwerkende partijen:

Het Meppelerdiep is een vaarweg welke vrijwel overal is voorzien van steile oevers van hard houten damplanken. Dit is een knelpunt in de ecologische verbindingszone tussen de gebieden NW-Overijssel (Weerribben en de Wieden) en het kleinschalige veenweidegebied alsmede de Boswachterij bij Staphorst.

Afgelopen jaren zijn beide oevers voorzien van zowel een stalen damwand als een milieuvriendelijke oever en/of fauna-uittreeplaatsen (fup’s). Ter plaatse van het knooppunt Lankhorst (A32 en A28) zijn twee faunatunnels aangebracht. Onder de spoorlijn gaat dat nog gebeuren. Dit knelpunt is dus bijna opgelost.