Rijssen/De Borkeld (OV 04)

Waar in Nederland?

OV 04 - Rijssen/De Borkeld

Gebiedsbeschrijving

Waar: Sallandse Heuvelrug en de Borkeld
Soort gebied: droge eikenberkenbossen, naaldbossen, overwegend natte heide en soortenrijke graslanden
Doelsoort: ree, das, korhoen, amfibieën, reptielen (o.a. heikikker, hagedis, hazelworm).
Barrière: provinciale weg Holten-Rijssen (N344) en de spoorlijn Deventer-Twente
Maatregel: Droge tunnel
Samenwerkende partijen: ProRail, provincie, Rijkswaterstaat

Het gebied bestaat uit een afwisseling van droge eikenberkenbossen, naaldbossen, overwegend natte heide en soortenrijke graslanden. Tussen de Sallandse Heuvelrug en de Borkeld zijn twee natuurontwikkelingsgebieden voorzien in het kwelgebied aan de voet van de Sallandse Heuvelrug.

Hierdoor ontstaat er op termijn een goede verbinding tussen deze twee grote natuurgebieden, welke overigens worden doorsneden door de provinciale weg Holten-Rijssen (N344) en de spoorlijn Deventer-Twente. De A1 doorsnijdt hier een groot bos en een heidegebied Het knelpunt A1 is met de aanleg van een ecoduct opgelost.