Windesheim-Laag Zuthem (RV) (OV 05)

Waar in Nederland?

OV 05 - Windesheim-Laag Zuthem (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Zutphen
Soort gebied: (rivier)uiterwaard, grienden, tichelgaten, weidevogelgebied en bosgebied
Doelsoort: ree, marterachtigen en amfibieën.
Barrière: spoorlijnen Deventer-Zwolle, Zwolle -Almelo, N337, N35
Maatregel:
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat

Knelpunt ligt in voormalig tracé Robuuste verbinding Veluwe - Ommen met verschillende ecosystemen, ((rivier)uiterwaard, grienden, tichelgaten, weidevogelgebied en bosgebied). De spoorlijnen Deventer-Zwolle, Zwolle -Almelo, de provinciale weg (N337) en de rijksweg (N35) doorsnijden dit gebied.

Dit betreft een voormalige robuuste verbindingszone waarvoor de financiering is weggevallen door een besluit van de staatssecretaris (okt. 2010). Vooralsnog is hiervoor geen nieuwe financiering vastgelegd.