Boekelerhoek (OV 06)

Waar in Nederland?

OV 06 - Boekelerhoek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Noordoost Twente en Zuid Twente
Soort gebied: beekdalbossen, beekdalen met dotterbloemgraslanden, kleinschalig cultuurlandschap met houtwallen, essen, graslanden en kleine bosjes. De bossen zijn vaak zeer soortenrijk (A locaties)
Doelsoort: marterachtigen (o.a. das, boommarter), ree, amfibieën (boomkikker).
Barrière: Spoorlijn
Maatregel: Faunatunnel
Samenwerkende partijen:

Aan weerszijden van de A35 liggen landgoederen met een rijke afwisseling van beekdalbossen, beekdalen met dotterbloemgraslanden, kleinschalig cultuurlandschap met houtwallen, essen, graslanden en kleine bosjes. De bossen zijn vaak zeer soortenrijk (A locaties). Dit gebied ligt in een belangrijke groene long tussen de steden Enschede en Hengelo en vormt (een van) de belangrijkste verbinding(en) tussen Noordoost Twente en Zuid Twente.