Heino (OV 07)

Waar in Nederland?

OV 07 - Heino

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten oosten van Heino
Soort gebied: loofbossen, naaldbossen, bloemrijke graslanden en essen met akkerbouw
Doelsoort: marterachtigen (das, boommarter, amfibie).
Barrière: N35 en de spoorlijn Zwolle-Twente
Maatregel:
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie

Dit onderdeel van de EHS bestaat uit de landgoederen Het Nijenhuis, ‘t Rozendael en ‘t Reelaer en een lange beboste dekzandrug ten oosten van Heino. De landgoederen bestaan uit een afwisseling van loofbossen, naaldbossen, bloemrijke graslanden en essen met akkerbouw.

De bebossing op de dekzandrug bestaat voornamelijk uit naaldbos en eiken- en berkenbos. De EHS wordt hier doorsneden door de rijksweg N35 en de spoorlijn Zwolle-Twente. Maatregelen aan de N35 zijn voorlopig niet zinvol vanwege vele toegangen tot percelen op parallelweg en rijksweg.