Berkum (OV 10)

Waar in Nederland?

OV 10 - Berkum

Gebiedsbeschrijving

Waar: Berkum
Soort gebied: Kievitsbloemgraslanden, droge rivierduin graslanden, droge en natte bossen
Doelsoort: marterachtigen (onder andere das, boommarter).
Barrière: A28 doorsnijdt het Vechtdal
Maatregel: Faunarasters
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat

Het Vechtdal is onderdeel van de EHS en het mondt enkele kilometers noordwestelijk uit in het Zwarte water. Het Vechtdal en het Zwarte water bestaan uit een zeer rijke afwisseling van Kievitsbloemgraslanden, droge rivierduin graslanden, droge en natte bossen.

De komende jaren zal in een groot deel van het Vechtdal natuurlijke rivieroevers hersteld worden, waardoor de natuurlijke dynamiek van afslag en aangroei met de daarbij behorende ecosystemen terug zullen keren. De A28 doorsnijdt het Vechtdal. Door het plaatsen van faunarasters langs de A28 is het knelpunt opgelost. De spoorbrug ter plaatse van de kruising met de Vecht is ruim gedimensioneerd en vormt zodanig geen knelpunt. Dus MJPO knelpunt is gereed.