Bathmen (OV 11)

Waar in Nederland?

OV 11 - Bathmen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Deventer, Bathmen en Diepenveen
Soort gebied: dekzandgebied met een afwisseling van droge en natte bossen, beekbegeleidende graslanden, essen met akkers , houtsingels en poelen
Doelsoort: marterachtigen (das, boommarter, bunzing), ree, kamsalamander en ringslang.
Barrière: N344, de A1 en de spoorlijn Deventer- Enschede.
Maatregel:
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie

Hier ligt de verbindingszone tussen de landgoederen rond Deventer, Bathmen en Diepenveen ten noorden van de A1 en die bij Gorssel en Zutphen in Gelderland, gelegen ten zuiden van de A1. Het is een kleinschalig dekzandgebied met een afwisseling van droge en natte bossen, beekbegeleidende graslanden, essen met akkers , houtsingels en poelen. De verbindingzone wordt hier op korte afstanden doorsneden door de N344, de A1 en de spoorlijn Deventer- Enschede.