Borne-Azelo (OV 12)

Waar in Nederland?

OV 12 - Borne-Azelo

Gebiedsbeschrijving

Waar: Tussen Almelo en Borne/Azelo
Soort gebied: beekstelsel
Doelsoort: marterachtigen (das, boommarter), ree, kamsalamander en hazelworm.
Barrière: o.a. spoorlijn
Maatregel: nat/droog spoor-ecopassage in het tracé van de Doorbraak
Samenwerkende partijen: Waterschap Vechtstromen, ProRail provincie, Rijkswaterstaat
www.dedoorbraak.info

Tussen Almelo en borne/Azelo ligt het gebied dat de kern vormt van een verbindingszone tussen twee belangrijke natuurgebieden: Landgoed Twickel in het zuidwesten en de Ecologische hoogdstructuur met de beekstelsels in noordoost twente. De enige plek om deze ecologische verbinding vorm te geven in dit gebied is tussen Almelo en Borne.

De aanleg van de nieuwe beek schept mogelijkheden voor een verbinding, waarbij via een nat/droog spoor-ecopassage in het tracé van de Doorbraak de barrièrewerking wordt verminderd. Het gebied is deels voor natuur ingericht en maakt deel uit van het gebied van de Twentse stedenband

Voor klein- en grootwild is het gebeid niet erg toegankelijk en is met name de rijksweg een grote barrière. Het knelpunt is voor een groot deel opgelost door de aanleg van een ruime ecopassage onder de A35 een een tunnel onder de spoorlijn. Nabij Borne / Azelo wordt nog gewerkt aan een betere ecopassage.