Oldenzaal (OV 14)

Waar in Nederland?

OV 14 - Oldenzaal

Gebiedsbeschrijving

Waar: westzijde van Oldenzaal
Soort gebied: bekengebied, naaldbossen, droge eikenberkenbossen en elzenbroekbos, natte heidegebieden en heideontginningsgebieden
Doelsoort: marterachtigen (das, steenmarter), ree, kikker
Barrière: spoorlijn Hengelo-grens en A1
Maatregel: ecoduct
Samenwerkende partijen: ProRail, provincie, Rijkswaterstaat

Aan de westzijde van Oldenzaal doorsnijden de A1 en de spoorlijn de verbindingszone langs de Deurningerbeek. Deze verbindt de landgoederen tussen Hengelo en Oldenzaal met het bekengebied bij Saasveld. De landgoederen bestaand uit naaldbossen, droge eikenberkenbossen en elzenbroekbos, natte heidegebieden en heideontginningsgebieden.

Aan de oostkant van Oldenzaal doorsnijden de A1 en de spoorlijn de stuwwal en het daarop gelegen landgoed Boerskotten. Hier is bij de aanleg een ecoduct gerealiseerd. De natuurgebieden op de Stuwwal bestaan uit zeer soortenrijke bossen op keileem en tertiaire klei, soortenrijke graslanden, natte heide, houtsingels en poelen.