Notter- & Wierdense Veld (OV 16)

Waar in Nederland?

OV 16 - Notter- & Wierdense Veld

Gebiedsbeschrijving

Waar: Wierdense Veld en het Notterveld
Soort gebied: bos-,heide-, en hoogveenlandschap
Doelsoort: Reptielen (o.a. Gladde slang, zandhagedis), Amfibieën (Heikikker),Zoogdieren (ree, das, franjestaart), Vogels (nachtzwaluw) en insecten (Heideblauwtje).
Barrière: N35 en de spoorverbinding Nijverdal-Wierden
Maatregel: ecoduct
Samenwerkende partijen: Sallandse Heuvelrug, ProRail, Rijkswaterstaat, provincie

Gebied is onderdeel van de EHS. De belangrijkste infrastructurele knelpunten zijn de N35 en de spoorverbinding Nijverdal-Wierden. Deze doorsnijden nu het Wierdense Veld en het Notterveld.

Het opheffen van deze doorsnijding heeft tot doel om deze kerngebieden te verbinden zodat minder mobiele en beschermde soorten planten en dieren van het bos-,heide-, en hoogveenlandschap met elkaar verbonden worden. Met het opheffen van deze doorsnijding door middel van aanleg van een ecoduct worden deze ecosystemen versterkt.