Balkbrug- RW N48 (RV) (OV 18)

Waar in Nederland?

OV 18 - Balkbrug- RW N48 (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Balkbrug
Soort gebied: voormalig robusste verbinding
Doelsoort: reptielen (hazelworm), zoogdieren (ree,boommarter,das) en insecten (vlinders).
Barrière: N48
Maatregel: raster, n.n.b.
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het knelpunt ligt ten oosten van Balkbrug, westelijk en langs de N48, en maakt onderdeel uit van de voormalige robuuste verbindingszone Drents Plateau - Sallandse Heuvelrug. De fysieke breedte van deze RVZ is ter hoogte van Balkbrug het kleinst. Een optimale grondbenutting, inrichting en adequate ontsnippering kan een bottleneckwerking ter plekke voorkomen.

Ter plaatse van de provinciale weg is een passende maatregel getroffen. Langs de rijksweg N48 is een raster aangebracht. Het N48 knelpunt is voor een deel opgelost. Omdat het een voormalige robuuste verbinding betreft waarvoor de financiering is weggevallen door een besluit van de staatssecretaris (okt. 2010) is hiervoor vooralsnog geen financiering.