Loenersloot (UT 13)

Waar in Nederland?

UT 13 - Loenersloot

Gebiedsbeschrijving

Waar: Loenersloot
Soort gebied: moeraskernen en veenriviertjes
Doelsoort: ree, kleine zoogdieren, amfibieën, vlinders en libellen.
Barrière: A2
Maatregel: creeren van een 150 m brede ecologische passage,
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het knelpunt maakt, evenals knelpunten Abcoude UT 12 en Breukelen UT 14, onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Ook knelpunten aan het Amsterdam - Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht- Amsterdam worden in dit kader aangepakt. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de moeraskernen en hun onderlinge verbindingen, meestal langs veenriviertjes. De maatregelen bestaan uit realisatie van moerasgebieden door de aankoop en inrichting van als Ecologische Hoofdstructuur aangewezen gebieden, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières aan wegen, spoorwegen en kanalen.