Nigtevecht Amsterdam-Rijnkanaal (UT 16)

Waar in Nederland?

UT 16 - Nigtevecht Amsterdam-Rijnkanaal

Gebiedsbeschrijving

Waar: Nigtevecht
Soort gebied: moeraskernen, veenriviertjes
Doelsoort: ringslang, ree en marterachtigen.
Barrière: Amsterdam-Rijnkanaal
Maatregel: inrichten natuurgebied en natuuroevers
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het knelpunt maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Knelpunten aan het Amsterdam - Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht- Amsterdam worden in dit kader aangepakt. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de moeraskernen en hun onderlinge verbindingen, meestal langs veenriviertjes. De maatregelen bestaan uit realisatie van moerasgebieden door de aankoop en inrichting van al aangewezen gebieden, het realiseren van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières aan wegen, spoorwegen en kanalen.