Nieuwersluis Amsterdam Rijnkanaal (RV) (UT 18)

Waar in Nederland?

UT 18 - Nieuwersluis Amsterdam Rijnkanaal (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar:Nieuwersluis, Vinkeveenseplassen en Amsterdam-Rijnkanaal
Soort gebied:plassengebieden
Doelsoort: ringslang, ree, marterachtigen.
Barrière: spoorlijn Utrecht - Amsterdam, A2
Maatregel: natuuroevers en grote faunatunnel
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail

De verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Nieuwersluis vormt een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur die de Vinkeveense Plassen, De Botshol en de Oostelijke Vechtplassen met elkaar verbindt. Delen van de plassengebieden zijn binnen de Ecologische Hoofdstructuur aangewezen als natuurgebieden van internationaal belang, Natura 2000. Vanaf de Vinkeveense Plassen tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal zijn inmiddels diverse werken aan A2 en spoor gerealiseerd in het kader van deze verbindingszone. Het wachten is nog op de otter.