Doorn (UT 01)

Waar in Nederland?

UT 01 - Doorn

Gebiedsbeschrijving

Waar: zuidelijke deel Utrechtse Heuvelrug
Soort gebied: bos-, heide-en vennengebied
Doelsoort: Ree, das, boommarter, zandhagedis, hazelworm, insecten. Qua maatvoering wordt rekening gehouden met het edelhert.
Barrière: A12 en spoorlijn Utrecht-Arnhem
Maatregel: ecoducten, faunatunnels
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, van particuliere landgoedeigenaren en van het recreatieschap
www.hartvandeheuvelrug.nl.

De A12 en het spoor Utrecht-Arnhem doorsnijden het bos-, heide-en vennengebied van het zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug. Dit is tevens het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug dat sinds 2013 aan twee zijden van de infrastructuur ligt. In het kader van het Nationaal Park vindt intensief overleg plaats over gewenste natuurvoorzieningen aan wegen, hekwerken, beheer van terreinen en aan recreatieve voorzieningen. In de omgeving liggen terreinen van de Stichting Het Utrechts Landschap, De A12 en het spoor Utrecht-Arnhem doorsnijden het bos-, heide-en vennengebied van het Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, van particuliere landgoedeigenaren en van het recreatieschap.