Odijk (UT 06)

Waar in Nederland?

UT 06 - Odijk

Gebiedsbeschrijving

Waar: Stichtse Lustwarande op de overgang van het Kromme Rijngebied met de stuwwal van de Heuvelrug
Soort gebied: vochtige loofbossen (kwelgevoed) en schraalgraslanden en stroomdalgraslanden
Doelsoort:ree, das, boommarter, ringslang, amfibieën en libellen
Barrière: spoorlijn Utrecht-Arnhem bij het landgoed Wulperhorst
Maatregel: grote faunatunnel.
Samenwerkende partijen: nvt

De A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem doorsnijden de landgoederenzone de Stichtse Lustwarande op de overgang van het Kromme Rijngebied met de stuwwal van de Heuvelrug. De biotooptypen zijn vochtige loofbossen (kwelgevoed) en schraalgraslanden en stroomdalgraslanden. Het gebied maakte onderdeel uit van de Herinrichting Groenraven-Oost; in dit kader zijn in de omgeving diverse natuurontwikkelingsgebieden ingericht. Barrièrewerking en versnippering van leefgebied door Rijksweg A12 en spoorlijn Utrecht-Arnhem was een belangrijk knelpunt in het gebied.