Emminkhuizen (UT 07)

Waar in Nederland?

UT 07 - Emminkhuizen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Valleikanaal in de Gelderse Vallei
Soort gebied: veenmoerassen, schraalgraslanden, droge en vochtige heiden en agrarisch gebied met natuurwaarden
Doelsoort: Ree en oevergebonden soorten
Barrière: spoor Utrecht - Arnhem ter hoogte van Overberg
Maatregel: faunatunnel
Samenwerkende partijen: Waterschap Vallei & Veluwe, ProRail, Rijkswaterstaat

Het Valleikanaal ligt in de Gelderse Vallei en is een onderdeel van de ecologische verbindingszone die de rivier de Eem verbindt met de Neder-Rijn. Deze zone heeft een verbindende functie voor aangrenzende natuurgebieden met uiteenlopende biotopen: veenmoerassen, schraalgraslanden, droge en vochtige heiden en agrarisch gebied met natuurwaarden. Door middel van de ontwikkeling van plas-drasstroken en bijvoorbeeld vispassages wordt gestreefd naar een verbindende functie voor vissoorten en wordt de natuurkwaliteit verbeterd. Knelpunten vormen de nauwe onderdoorgangen onder wegen en spoorwegen. Het waterschap Vallei & Veluwe heeft al diverse natuurvriendelijke oevers aangelegd langs het Valleikanaal.