Overberg (UT 08)

Waar in Nederland?

UT 08 - Overberg

Gebiedsbeschrijving

Waar: natuurreservaat Leersumse Veld en de flank van de Utrechtse Heuvelrug
Soort gebied: dassenpopulatie op het natuurreservaat Leersumse Veld en de flank van de Utrechtse Heuvelrug
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. das) en kleine zoogdieren
Barrière: A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem grenzen
Maatregel: dassentunnel

De A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem grenzen aan het kerngebied van een dassenpopulatie op het natuurreservaat Leersumse Veld en de flank van de Utrechtse Heuvelrug. Door middel van verschillende dassentunnels onder de A12 en de spoorlijn kan er uitwisseling van dassen plaatsvinden tussen deze voorheen gescheiden leefgebieden.