Baarn (UT 09)

Waar in Nederland?

UT 09 - Baarn

Gebiedsbeschrijving

Waar: De Eem tussen Amersfoort en het Eemmeer
Soort gebied: een verbindingszone voor biotooptypen van stroomdalgraslanden, ooibossen en moerassen langs de rivier, zandgronden, veenontginningslandschap.
Doelsoort: das, amfibieën, kleine zoogdieren en insecten.
Barrière: A1
Maatregel: dassentunnel
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De Eem vormt een verbindingszone voor biotooptypen van stroomdalgraslanden, ooibossen en moerassen langs de rivier en van gebieden die door de rivier met elkaar worden verbonden. De Eem stroomt vanaf de zandgronden van de Heuvelrug bij Amersfoort, door het veenontginningslandschap en mondt uit in het Eemmeer. De A1 vormt een barrière in deze verbindingszone tussen Heuvelrug en Eemmeer en draagt bij aan versnippering van leefgebied.

Ter plekke van de kruising van de Eem en A1 bevindt zich een knelpunt in de vorm van een jachthaven. In het kader van de planstudie A1/A27 wordt gezocht naar een oplossing voor dit knelpunt. Even ten westen van dit knelpunt wordt in het kader van Groot Onderhoud aan de A1/A27 een dassentunnel onder de A1 aangelegd (km 30,6).