Huizen (UT 10)

Waar in Nederland?

UT 10 - Huizen

Gebiedsbeschrijving

Waar: zuidoever van het Eemmeer bij Huizen
Soort gebied: oevers en vochtige en droge bossen
Doelsoort: das, kamsalamander, ringslang, rugstreeppad, hazelworm, amfibieën, vogels.
Barrière: A27
Maatregel: faunatunnel en vogelwal
Samenwerkende partijen: gemeente Laren, in samenwerking met Rijkswaterstaat Utrecht en Staatsbosbeheer.
Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.

De zuidoever van het Eemmeer met delen van het gebied Eemland zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De A27 vormt een barrière in dit gebied voor oevergebonden dieren en trekvogels. Daarnaast vormt de A27 een barrière voor dieren van vochtige en droge bossen. Barrièrewerking en versnippering van leefgebied door Rijksweg A27. In het kader van de ontwikkeling van de Blaricummermeent heeft gemeente Laren, in samenwerking met Rijkswaterstaat Utrecht en Staatsbosbeheer, een ecologische verbinding onder de A27, langs de oever van het Eemmeer ter hoogte van de Stichtse Brug, aangelegd.