Huizen (UT 10)

Waar in Nederland?

UT 10 - Huizen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A27 Eemmeer & Gooimeer
Soort gebied: Open agrarische gebied van Eemland met weidevogels, Natura 2000 Vogelrichtlijngebied Eemmeer & Gooimeer, rietlanden en moerasbos langs de zuidoever en landhoofd van de A27 
Natuurgebieden: Eemmeer & Gooimeer Natura 2000, Eemland agrarisch gebied met o.a. weidevogel- en water (natuur) doelstellingen.
Doelsoorten: Das, Kamsalamander, Ringslang, Rugstreeppad, Hazelworm, amfibieën, vogels. In de toekomst de Otter.
Barrière: A27
Maatregel(en): Faunatunnel en vogelwal 
Samenwerking met: gemeente Laren, in samenwerking met Rijkswaterstaat Utrecht en Staatsbosbeheer
Planning: Gereed 


De zuidoever van het Eemmeer met delen van het gebied Eemland zijn onderdeel van het NNN. De A27 vormt een barrière in dit gebied voor oevergebonden dieren en trekvogels. Daarnaast vormt de A27 een barrière voor dieren van vochtige en droge bossen. Barrièrewerking en versnippering van leefgebied door Rijksweg A27. In het kader van de ontwikkeling van de Blaricummermeent heeft gemeente Laren, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, een ecologische verbinding onder de A27, langs de oever van het Eemmeer ter hoogte van de Stichtse Brug, aangelegd. Deze verbinding vervangt de kleine faunatunnel onder de A27 die door de ontwikkeling van de Blaricummermeent niet langer functioneel kon blijven.
Langs de A27 is een lage aarden wal aangebracht om trekvogels hoger over de weg te sturen waarmee aanrijdingen worden voorkomen.