Maarsbergen (UT 05)

Waar in Nederland?

UT 05 - Maarsbergen

Gebiedsbeschrijving

Waar: zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug
Soort gebied: bos-, heide-en vennengebied
Doelsoort: ree, das, boommarter, reptielen, insecten.
Barrière: A12 en het spoor Utrecht-Arnhem
Maatregel: Ecoduct Rumelaar en diverse kleine faunatunnels met poelen
Samenwerkende partijen: Stichting Het Utrechts Landschap, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en van landgoedeigenaren/particulieren en het recreatieschap

De A12 en het spoor Utrecht-Arnhem doorsnijden het bos-, heide-en vennengebied van het zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug. Dit is tevens het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug dat aan twee zijden van de infrastructuur ligt. In het kader hiervan vindt intensief overleg plaats over gewenste voorzieningen aan wegen, hekwerken, beheer van terreinen en recreatieve voorzieningen. In de omgeving liggen terreinen van de Stichting Het Utrechts Landschap, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en van landgoedeigenaren/particulieren en het recreatieschap.