Leusden (UT 02)

Waar in Nederland?

UT 02 - Leusden

Gebiedsbeschrijving

Waar: centrale deel van de Heuvelrug
Soort gebied: belangrijk bos- en heidegebied met eeuwenoude eikenstrubben
Doelsoort: ree, das, boommarter, zandhagedis en insecten. Qua maatvoering wordt rekening gehouden met het edelhert.
Barrière: A28, provinciale weg N227 en spoorlijn Den Dolder-Amersfoort
Maatregel: ecoduct
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland
http://www.hartvandeheuvelrug.nl/gerealiseerde-projecten

De A28 doorsnijdt het centrale deel van de Heuvelrug. Het is een belangrijk bos- en heidegebied. Het militair oefenterrein Leusderheide is door jarenlang natuurgericht terreinbeheer omgevormd tot een waardevol heidegebied. Plaatselijk komen eeuwenoude eikenstrubben voor. De Stichting Het Utrechts Landschap heeft ook terreinen in de omgeving in bezit. In het gebied loopt een gebiedsgericht proces onder regie van de provincie: Hart van de Heuvelrug.

Hiervoor is met betrokken partijen een gemeenschappelijke visie opgesteld waarvan het hoofddoel is het realiseren van twee groene corridors. Deze visie is door middel van een intentieverklaring bekrachtigd, zie: www.hartvandeheuvelrug.nl.Ter hoogte van de Leusderheide sluiten de corridors aan op het landgoed Den Treek - Henschoten en de landgoederenzone in de Gelderse Vallei richting Barneveld en Veluwe. Barrièrewerking en versnippering van leefgebied door Rijksweg A28, provinciale weg N227 en spoorlijn Den Dolder-Amersfoort zijn opgelost door de bouw van ecoducten.

De barrièrewerking van de N234 bij Pijnenburg en de N237 bij Soesterberg worden de komende jaren door de provincie aangepakt.