OpHees (UT 04)

Waar in Nederland?

UT 04 - OpHees

Gebiedsbeschrijving

Waar: Den Dolder, centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug en de bossen rond de Lage Vuursche richting het Goois natuurreservaat in Noord - Holland
Soort gebied: bos
Doelsoort: ree, das, boommarter, zandhagedis, hazelworm en insecten. Op termijn wordt rekening gehouden met het edelhert Barrière: spoorverbinding tussen Amersfoort, Soest en Utrecht
Maatregel: ecoduct
Samenwerkende partijen: onder regie van Hart van de Heuvelrug.
http://www.hartvandeheuvelrug.nl/gerealiseerde-projecten/

Ter hoogte van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder heeft ProRail een ecoduct gerealiseerd over de spoorverbinding tussen Amersfoort, Soest en Utrecht. Het ecoduct maakt deel uit van de twee ecologische corridors in Hart van de Heuvelrug. Op deze plek komen de oostelijke en westelijke corridor samen. Het ecoduct over het spoor realiseert een verbinding tussen het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug en de bossen rond de Lage Vuursche richting het Goois natuurreservaat in Noord - Holland. ProRail, verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de sporen in Nederland, heeft dit ecoduct gebouwd. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (destijds Verkeer & Waterstaat) heeft het betaald. Volgens planning is het ecoduct in 2012 en 2013 gebouwd.