Breukelen (UT 14)

Waar in Nederland?

UT 14 - Breukelen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Breukelen
Soort gebied: moeraskernen
Doelsoort: ree, ringslang, marterachtigen.
Barrière: A2, spoorlijn Utrecht- Amsterdam
Maatregel: natuurvriendelijke oevers, looprichels en twee kleine en een grote faunatunnel
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat


Het knelpunt maakt, evenals knelpunten Abcoude UT 12 en Loenersloot UT 13, onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Ook knelpunten aan het Amsterdam - Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht- Amsterdam worden in dit kader aangepakt. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de moeraskernen en hun onderlinge verbindingen, meestal langs veenriviertjes. De maatregelen bestaan uit realisatie van moerasgebieden door de aankoop en inrichting van al aangewezen gebieden, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières aan wegen, spoorwegen en kanalen.