Linschoten (UT 15)

Waar in Nederland?

UT 15 - Linschoten

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten oosten van Woerden bij Snel en Polanen en ten zuiden van Harmelen
Soort gebied: deels verstedelijkt veenweidegebied
Doelsoort: kleine zoogdieren, amfibieën en insecten.
Barrière: A12
Maatregel: loopstroken, stobbewal, verleggen faunapassage
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De A12 doorsnijdt het deels verstedelijkte veenweidegebied ten westen van Utrecht. De knelpunten die hierdoor ontstaan, liggen in de verbindingszone tussen Hollandse IJssel en Oude Rijn, die gericht is op het biotooptype vochtige loofbossen en schraallanden.