Schalkwijk Amsterdam-Rijnkanaal (UT 17)

Waar in Nederland?

UT 17 - Schalkwijk Amsterdam-Rijnkanaal

Gebiedsbeschrijving

Waar: Schalkwijk
Soort gebied: kanaal, landgoederen met grote soortenrijkdom
Doelsoort: ringslang, patrijs, dwergmuis, ree en hermelijn
Barrière: Amsterdam-Rijnkanaal
Maatregel: fauna-uitstapplaatsen
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het Amsterdam-Rijnkanaal veroorzaakt barrièrewerking en versnippering van leefgebieden van dieren. Het kanaal is over grote lengte voor fauna niet uittreedbaar/passeerbaar. Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt in dit gebied op verschillende locaties een barrière voor de regionale ecologische verbindingszone tussen de Kromme Rijn - Langbroek en Lek.