Abcoude (UT 12)

Waar in Nederland?

UT 12 - Abcoude

Gebiedsbeschrijving

Waar: Abcoude
Soort gebied: moeraskernen en veengebieden
Doelsoort: kleine zoogdieren, amfibieën, insecten.
Barrière: A2
Maatregel: doortrekken oevers, realisatie moerasgebieden, reeentunnel
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat


Het knelpunt Abcoude maakt, evenals knelpunten Loenersloot UT 13 en Breukelen UT 14, onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Ook knelpunten aan het Amsterdam -Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht - Amsterdam worden in dit kader aangepakt. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de moeraskernen en hun onderlinge verbindingen, meestal langs veenriviertjes. De maatregelen bestaan uit de realisatie van moerasgebieden door de aankoop en inrichting van al aangewezen gebieden, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières aan wegen, spoorwegen en kanalen.