Vianen (UT 19)

Waar in Nederland?

UT 19 - Vianen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Vianen
Soort gebied: poldergebied met grienden, populierenbossen, (schrale) graslanden en fraaie slootkanten
Doelsoort: ree, steenmarter, hermelijn, rosse woelmuis, gewone pad.
Barrière: A2
Maatregel: ecoduct,
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat