Vianen (UT 19)

Waar in Nederland?

UT 19 - Vianen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A2 Vianen Polder Autena
Soort gebied: Poldergebied met grienden, populierenbossen, (schrale) graslanden en soortenrijke slootkanten
Natuurgebieden: Grienden, bossen en weilanden van de Polder Autena, Uiterwaarden Lek
Doelsoorten: Ree, Steenmarter, Hermelijn, Rosse woelmuis, Gewone pad, insecten
Barrière: A2
Maatregel(en): Ecoduct Autena of Autenase Kade 
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Gereed