Heiligenbergerbeek, Valleikanaal, Barneveldsebeek (UT 20)

Waar in Nederland?

UT 20 - Heiligenbergerbeek, Valleikanaal, Barneveldsebeek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Amersfoort
Soort gebied: riviersysteem
Doelsoort: das, vissen, libellen, insectensoorten gebonden aan stromend water
Barrière: A28
Maatregel: verlengen bestaande duikers, aanleggen kleinere faunavoorzieningen
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, waterschap, provincie gelderland, gemeente

Deze drie waterlopen, beken, voeren van oudsher het water af vanuit de Gelderse Vallei richting Amersfoort. Daar komen ze nabij het centrum van Amersfoort samen en stromen verder als de rivier de Eem die na ongeveer 19 km uitmondt in het Eemmeer. Het is een vrij compleet riviersysteem van bron tot monding, dat aan de oostkant van Amersfoort wordt doorsneden door de A28. Door waterkwaliteitsverbetering en nieuwe natuurprojecten worden de beken en oevers opnieuw belangrijk voor kleine zoogdieren (das), vissoorten, amfibieën en libellen en karakteristieke insectensoorten die aan stromend water zijn gebonden.