Sluis-Krabbekreek (ZE 07)

Waar in Nederland?

ZE 07 - Sluis-Krabbekreek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Krabbebeek ten oosten van Sluis op Zeeuws Vlaanderen.
Soort gebied: Grasland grenzend aan kreken, natte dooradering.
Doelsoort: Kleine zoogdieren en amfibieën.
Barrière: N253.
Maatregel: Droge faunabuis.
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat.
Planning: Uitgevoerd.


Ten noorden van de weg liggen graslanden die grenzen aan kreken en sloten die doorsneden worden door de weg. Het NNN wordt hier door de N253 (voorheen N58) doorkruist en vormt daardoor op verschillende plekken een barrière.