Draaibrug (ZE 08)

Waar in Nederland?

ZE 08 - Draaibrug

Gebiedsbeschrijving

Waar: Draaibrug ten noorden van de Aardenburgse havenpolder op Zeeuws Vlaanderen.
Soort gebied: Graslanden met kreken/sloten.
Doelsoort: Kleine zoogdieren (o.a. veldspitsmuis) en amfibieën (o.a. kamsalamander en boomkikker).
Barrière: N253.
Maatregel: Duiker met loopstroken en luchtschachten.
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat.
Planning: Uitgevoerd.


Het betreft een graslandgebied met kreken/sloten. Het NNN wordt hier door de N253 (voorheen N58) doorkruist en vormt daardoor op verschillende plekken een barrière.