De Lieter (RV) (ZE 09)

Waar in Nederland?

ZE 09 - De Lieter (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.


Waar: Sophiapolder ten zuiden van Oostburg op Zeeuws Vlaanderen.
Soort gebied: Grasland en zoete kreken met oeverlanden.
Doelsoort: Vleermuizen (franjestaart, grijze grootoorvleermuis en meervleermuis), kleine zoogdieren (o.a. ondergrondse woelmuis en veldspitsmuis) en amfibieën (o.a. kamsalamander en boomkikker).
Barrière: N253.
Maatregel: Doorlopende oevers, nat/droge passage, vleermuis hopover.
Samenwerkende partijen: Provincie en Rijkswaterstaat.
Planning: Uitgevoerd.

De N253 doorsnijdt ter hoogte van De Lieter het natuurgebied in de Sophiapolder. Het natuurgebied is onderdeel van het Passageule complex. Passageule is een smal en lang gebied met kreken en oeverlanden. Met de Passageule loopt de Natuurnetwerk van het west tot het midden Zeeuws Vlaanderen. De oeverlanden bestaan uit nat schraal grasland en bloemrijk grasland.