Hulst (ZE 14)

Waar in Nederland?

ZE 14 - Hulst

Gebiedsbeschrijving

Waar: Oude Vaart ten westen van Hulst op Zeeuws Vlaanderen.
Soort gebied: Graslanden en kreken.
Doelsoort: Kleine zoogdieren (o.a. veldspitsmuis), amfibieën en reptielen (levendbarende hagedis).
Barrière: N258.
Maatregel: Loopstroken in bestaande watervoerende duiker.
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat.
Planning: Uitgevoerd.

De Oude Vaart staat in verbinding met verschillende kreken in Zeeuws Vlaanderen. Langs de Oude Vaart zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. De N258 en de daarnaast gelegen parallelweg vormen een barrière voor de kleinere zoogdieren. Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.