Zaamslag (ZE 15)

Waar in Nederland?

ZE 15 - Zaamslag

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten westen van Zaamslag op Zeeuws Vlaanderen.
Soort gebied: Waterloop onderdeel van de natte dooradering.
Doelsoort: Kleine zoogdieren (o.a. veldspitsmuis) en amfibieën.
Barrière: N290.
Maatregel: twee bruggen met droge oevers
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.
Planning: Uitgevoerd.

Ten westen van Zaamslag loopt een forse waterloop welke het natuurgebied Reuzenhoek verbindt met de Otheense Kreek bij Terneuzen. De kruising van de waterloop met de bestaande N290 ter hoogte van Zaamslag vormt echter nog een groot obstakel in het afronden van dit project. Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.