Veerse Dam (ZE 04)

Waar in Nederland?

ZE 04 - Veerse Dam

Gebiedsbeschrijving

Waar: Duingebied in het oostelijk deel Natura 2000 gebied Manteling van Walcheren.
Soort gebied: Open duin.
Doelsoort: vleermuizen, kleine zoogdieren (o.a. noordse woelmuis), ree en amfibieën (o.a. rugstreeppad).
Barrière: N57.
Maatregel: Wildrooster, wildraster, loopstrook.
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat.
Planning: Uitgevoerd.


De N57 is een barrière voor het uitwisselen van de populatie dieren aan de westzijde en oostzijde van de N57.