Midden-Delfland (ZH 01)

Waar in Nederland?

ZH 01 - Midden-Delfland

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Ackerdijksche Plassen - Vlaardingse Vlietlanden
Soort gebied: recreatiebossen, graslanden, moerasbos, plassen
Natuurgebieden:
Doelsoorten: zoogdieren en amfibieën
Barrière: A13, spoorlijn Delft-Schiedam en verder de A4 die buiten het bestek van het MJPO valt
Maatregel(en): loopstroken en -richels in duikers.
Samenwerking met: Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, ProRail.
Planning: duikers onder de A13 zijn aangepast in 2011. Duikers onder het spoor worden in de periode 2017-2018 aangepast

Ten oosten van de A13 en het spoor ligt het natuurgebied de Ackerdijksche Plassen. Dit bestaat uit plassen, omgeven door moerasbos en graslanden. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Tussen de A13 en het spoor, en ten westen van het spoor liggen natuurgebieden die ook merendeels worden beheerd door Natuurmonumenten, evenals de verder naar het westen gelegen Vlaardingse Vlietlanden. Langs de zuidrand van Delft en de noordrand van Vlaardingen-Schiedam zijn recreatiebossen aangeplant.

De infrastructuur doorsnijdt de ecologische verbinding tussen de Ackerdijksche Plassen en de Vlietlanden en vormt een barrière voor zoogdieren en amfibieën. Rijkswaterstaat heeft onder de A13 passages aangelegd in de vorm van loopstroken en -richels in duikers onder de snelweg. Het betreft de volgende locaties: Ackerdijksche Brug, Leebrug, Berkelsche Zweth, Tempelbrug en Karitaatmolensloot. In het kader van het project A4 Delft-Schiedam is een convenant met gebiedspartijen gesloten, waarin robuuste ontsnipperende maatregelen zijn opgenomen die op deze faunapassages aansluiten, waaronder het aqua-ecoduct over de A4 Delft-Schiedam en faunapassages over de Schie. Bij de spoorlijn is het noodzakelijk om in een aantal duikers looprichels aan te brengen.

Niet in het MJPO, maar van belang voor dit knelpunt is een passage van het Rijn-Schiekanaal (provinciale vaarweg).