Gouda-West (ZH 03)

Waar in Nederland?

ZH 03 - Gouda-West

Gebiedsbeschrijving

Waar: Zuidplaspolder
Soort gebied: landbouwgebied met bouw- en graslanden
Doelsoort: Ree, steenmarter, rosse woelmuis, bunzing, egel
Barrière: Rijksweg A12, A20, spoorlijn Gouda-Den Haag
Maatregel: toeleidende voorzieningen en droge duiker
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten.

De barrière A20 is een tweebaanssnelweg met drie rijstroken van circa 25 m breed, met een smalle middenberm (circa 3 m breed). Ter hoogte van de Middelweg (hm 45.7) is een viaduct/brug aanwezig. Het is een brug waar de op- en afritten van de A20 en de ten westen gelegen parallelwegen op aansluiten. Deze onderdoorgang wordt nu mogelijk al gebruikt als passage steenmarter, bunzing en egel en heeft optimalisatie nodig om te functioneren als volwaardige passage voor alle doelsoorten. De onderdoorgang wordt ontsnipperend door deze in te richting met een loopstrook en een keienwal onder het viaduct. Een keienwal maakt de kans op vandalisme (waaronder brandstichting) kleiner en biedt kleine dieren toch beschutting bij het passeren van de onderdoorgang. Aansluitend op deze onderdoorgang worden een combiraster van een kleinwild- en amfibiëen en geleidende beplanting aangebracht.

Mijlpalen en projectresultaat: Kruising A12 is in 2011 gereed. Kruising A20 is in uitvoering tot eind 2015