Duivenvoordse- en Veenzijdse polder (ZH 05)

Waar in Nederland?

ZH 05 - Duivenvoordse- en Veenzijdse polder

Gebiedsbeschrijving

Waar: Starrevaart- en Damhouderpolder
Soort gebied: loofbossen, graslandgebieden, weidevogelgebieden.
Doelsoort: Steenmarter, rosse woelmuis, haas, hermelijn, wezel, gewone pad.
Barrière: Rijksweg A44, N44, spoorlijn Leiden-Den Haag, provinciale wegen
Maatregel: kleine faunatunnel, loopstroken, droge duiker
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat.

Dit gecombineerde knelpunt ligt in de verbinding tussen het duingebied en het Groene Hart. De verbinding wordt ten westen van Leiden, ter hoogte van het Valkenburgse Meer, doorsneden door de A44. De spoorlijn Leiden-Den Haag vormt vervolgens een belangrijke barrière tussen een aantal landgoederen aan weerszijde van het spoor, zoals Ter Horst en Duivenvoorde. De benodigde ontsnipperingsmaatregelen zijn in studie.

Mijlpalen en projectresultaat: De planning is voor wat betreft de A44 mede afhankelijk van de planning van de realisatie van de Rijnlandroute (2015-2020).