Duivenvoordse- en Veenzijdse polder (ZH 05)

Waar in Nederland?

ZH 05 - Duivenvoordse- en Veenzijdse polder

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Starrevaart- en Damhouderpolder en Papenwegse polder
Soort gebied: loofbossen, graslandgebieden, weidevogelgebieden
Natuurgebieden:
Doelsoorten: Steenmarter, Rosse woelmuis, Haas, Hermelijn, Wezel, Gewone pad
Barrière: Rijksweg A44, N44, spoorlijn Leiden-Den Haag, provinciale wegen.
Maatregel(en): eco-fietstunnel, kleine faunatunnel, loopstroken, droge duiker, stobbenwallen
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat
Planning: het ontsnipperen van de A44 ter hoogte van Maaldrift, nabij de Valkenburgse meer zal gebeuren in combinatie met de aanleg van de Rijnlandroute (circa 2021). Het spoor wordt in de periode 2017-2018 ontsnipperd.

Dit gecombineerde knelpunt ligt in de verbinding tussen het duingebied en het Groene Hart. De verbinding wordt ten westen van Leiden, ter hoogte van het Valkenburgse Meer, doorsneden door de A44. De spoorlijn Leiden-Den Haag vormt vervolgens een belangrijke barrière tussen een aantal landgoederen aan weerszijde van het spoor, zoals Ter Horst en Duivenvoorde.