Ventjagersplaat (ZH 07)

Waar in Nederland?

ZH 07 - Ventjagersplaat

Gebiedsbeschrijving

Waar: Grens Haringvliet - Krammer-Volkerak
Soort gebied: grazig gebied geworden met plaatselijk bos, struweel en moeras, overgaand in ondiep water
Natuurgebieden:
Doelsoorten: Otter, Waterspitsmuis, Hermelijn, Steenmarter, Bunzing, Egel, Rosse woelmuis, Gewone pad.
Barrière: N59
Maatregel(en): middelgrote faunatunnel
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Gereed

Het Volkerak is zoet geworden en de slikken ten zuiden van de N59 - de Hellegatsplaten - zijn een groot grazig gebied geworden met plaatselijk bos, struweel en moeras, overgaand in ondiep water. Achter de dijk, ten zuiden van de weg, ligt het natuurgebiedje Het Groote Gat met open water, bosschages en moerasvegetatie. Ten noorden van de N59 liggen de Ventjagersplaten, met langs de N59 een bosstrook en verder eilanden, intergetijdegebied en ondiep water. De beoogde faunatunnel is in 2016 opgeleverd.