Roeleveen (ZH 13)

Waar in Nederland?

ZH 13 - Roeleveen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Westerpark, De Balij
Soort gebied: houtwallen, boomsingels, heuvels, open water en eilandjes, visplas, bosschages, moerassig gebied, in aanleg zijnde bosgebied
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Ringslang, Waterspitsmuis, Hermelijn, Gewone pad, Steenmarter, Rosse woelmuis
Barrière: Rijksweg A12, spoorlijn Den Haag-Zoetermeer
Maatregel(en): droge duiker, natte duiker, kleine faunatunnels
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat
Planning:

Aan de noordzijde van de A12, ten oosten van de landscheiding, ligt  het Westerpark met houtwallen, boomsingels, heuvels, open water en eilandjes. Aan de westzijde van de landscheiding ligt het Roeleveen met open water (visplas) omgeven door ruigten en bosschages. Aan de zuidzijde van de A12 ligt een strook moerassig gebied in de richting van de Katwijkerlaan. Verder ligt hier het in aanleg zijnde bosgebied De Balij.

Het knelpunt betreft de doorsnijding van een ecologische verbindingszone van Midden-Delfland (Ackerdijkse Plassen en de natuur- en recreatiegebieden in de Zuidpolder Delfgauw), via de Oude Polder Pijnacker en Voorafsche Polder (Ruivensche Vaart), de moerasstrook in het Lange Land, naar de Zoetermeersche Meerpolder. Een groot aaneengesloten gebied met boselementen wordt doorsneden, dat zich uitstrekt van de Noordoostzijde van Delft (Delftse Hout, Bieslandse Bos, bosgebied De Balij) tot de Zoetermeersche Meerpolder ten noorden van Zoetermeer. De A12 vormt een belangrijk knelpunt in deze locatie.

Ter hoogte van de Balij zouden een aantal duikers onder de A12 gerealiseerd worden. Vanwege technische redenen bleek dit echter niet realiseerbaar. Daarom is op nabij gelegen locaties de weg ontsnipperd. Het spoor is wel ter hoogte van de Balij ontsnipperd. ProRail heeft 2 droge faunatunnels aangelegd en de resterende maatregelen staan geprogrammeerd voor 2017.