Roeleveen (ZH 13)

Waar in Nederland?

ZH 13 - Roeleveen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Westerpark, De Balij
Soort gebied: houtwallen, boomsingels, heuvels, open water en eilandjes, visplas, bossages, moerassig gebied, in aanleg zijnde bosgebied.
Doelsoort: Ringslang, waterspitsmuis, hermelijn, gewone pad, steenmarter, rosse woelmuis
Barrière: Rijksweg A12, spoorlijn Den Haag-Zoetermeer.
Maatregel: droge duiker, natte duiker, kleine faunatunnel
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat.

Aan de noordzijde van de A12, ten oosten van de landscheiding, ligt  het Westerpark met houtwallen, boomsingels, heuvels, open water en eilandjes. Aan de westzijde van de landscheiding ligt het Roeleveen met open water (visplas) omgeven door ruigten en bossages. Aan de zuidzijde van de A12 ligt een strook moerassig gebied in de richting van de Katwijkerlaan. Verder ligt hier het in aanleg zijnde bosgebied De Balij.

Het knelpunt betreft de doorsnijding van een ecologische verbindingszone van Midden-Delfland (Ackerdijkse Plassen en de Relatienotagebieden in de Zuidpolder Delfgauw), via de Oude Polder Pijnacker en Voorafsche Polder (Ruivensche Vaart), de moerasstrook in het Lange Land, naar de Relatienotagebieden in de Zoetermeersche Meerpolder. Een groot aaneengesloten gebied met boselementen wordt doorsneden, dat zich uitstrekt van de Noordoostzijde van Delft (Delftse Hout, Bieslandse Bos, bosgebied De Balij) tot de Zoetermeersche Meerpolder ten noorden van Zoetermeer.

De A12 vormt een belangrijk knelpunt in deze locatie.Aanpassingen bij Mijlpalen en projectresultaten: Ter hoogte van de Balij zijn een aantal duikers onder de A12 gepland, vanwege tecnhische reden is de realisatie niet haalbaar.
Voor deze locatie worden onder de spoor wel een aantal duikers gerealiseerd. In 2014 legt ProRail 3 droge faunatunnels aan en een vierde staat geprogrammeerd voor 2016-2017. De aanleg van deze laatste heeft ook te maken met de bestaande ecologische verbinding onder de A12 in de vorm van de oude onderdoorgang 's-Gravenweg waar de spoorwegovergang is vervangen door een fietstunnel. Ter hoogte van de ecologische verbindingzone wordt onder de A12 een duiker gerealiseerd, planning 2015.