Hoeksche Waard (ZH 15)

Waar in Nederland?

ZH 15 - Hoeksche Waard

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Hoeksche Waard
Soort gebied: kreken, bloemdijken, akkerranden
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Waterspitsmuis, Hermelijn, Gewone pad, Steenmarter
Barrière: A29
Maatregel(en):
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: gereed in 2005

In het landelijk gebied in de Hoeksche Waard komen natuurwaarden voor langs kreken, op bloemdijken, op akkerranden etc. De Hoeksche Waard wordt doorsneden door de A29; de A29 doorsnijdt ook een tweetal ecologische verbindingen, langs de Vliet en langs het Oude Diep. Ook de voormalige loop van de Oud-Beijerlandse kreek wordt door de A29 afgesneden. Het afgesneden deel van de oude kreek is nog terug te vinden achter de parkeerplaats aan de oostzijde van de weg (bosschages en moerasvegetatie). Deze drie knelpunten, Vliet, Oude Diep en Oud-Beijerlandse kreek, zijn opgelost in 2005.