Binnenpolder (ZH 10)

Waar in Nederland?

ZH 10 - Binnenpolder

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Tempelpolder bij Boskoop, de Rietveldsche Wetering en de gebieden in de Alpher- en Riethoornse Polder
Soort gebied: eco-zone
Natuurgebieden:
Doelsoorten: Ringslang, Waterspitsmuis, Hermelijn, Gewone pad
Barrière: N11, spoorlijn Woerden-Leiden
Maatregel(en): looprichels in duikers
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat,waterschap, provincie Zuid-Holland
Planning: gereed

Tussen Alphen a/d Rijn en Bodegraven is tussen de N11 en het spoor een ecologische verbinding aangelegd. Via deze verbinding is uitwisseling mogelijk naar o.a. het nieuwe natuurgebied in polder Steekt en de Binnenpolder. Voor wat betreft de barrièrewerking van de N11 is er geen probleem meer. Hier zijn in 2003 een groot aantal passages gerealiseerd. Resterende knelpunten zijn in 2006 opgelost.