Rotte (ZH 09)

Waar in Nederland?

ZH 09 - Rotte

Gebiedsbeschrijving

Waar: Rotte Meren, Bleiswijkse Zoom
Soort gebied: rietkragen, groene kades, akkerland (drooggelegde veenplassen), uitgegraven plasjes, veenmoeras, broekbos, bos. vochtig bos.
Doelsoort: Steenmarter, rosse woelmuis, ringslang, waterspitsmuis, hermelijn, gewone pad, bunzing, egel
Barrière: Rijksweg A12, Spoorlijn Gouda-Den Haag
Maatregel: doorlopende oever onder de spoorburg of aanleg van looprichels.
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat.

Met de herijking van de EHS (december 2013) zijn de ambities ten aanzien van de geplande ecologische verbinding die hier door de A12 wordt doorsneden, komen te vervallen.