Rotte (ZH 09)

Waar in Nederland?

ZH 09 - Rotte

Gebiedsbeschrijving

Loctaie: Rotte Meren, Bleiswijkse Zoom
Soort gebied: rietkragen, groene kades, akkerland (drooggelegde veenplassen), uitgegraven plasjes, veenmoeras, broekbos, bos, vochtig bos
Natuurgebieden:
Doelsoorten: Steenmarter, Rosse woelmuis, Ringslang, Waterspitsmuis, Hermelijn, Gewone pad, Bunzing, Egel
Barrière: Rijksweg A12, Spoorlijn Gouda-Den Haag
Maatregel(en): doorlopende oevers onder A12 en de spoorbrug
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat
Planning: de maatregel onder de A12 is in 2011 opgeleverd. Het spoor wordt in de periode 2017-2018 ontsnipperd

Met de herijking van de EHS (december 2013) zijn de ambities ten aanzien van de geplande ecologische verbinding die hier door de A12 wordt doorsneden, komen te vervallen.