Contact

Toegankelijke website

Eind 2014 behaalde www.mjpo.nl de status Drempelvrij. Uit inspectie door Centric blijkt dat deze website geheel voldoet aan de richtlijnen voor Webrichtlijnen 2, drempelvrij niveau 3, level AA. De website heeft daarmee het Waarmerk Drempelvrij met drie sterren behaald.

Wat houdt het in?


Verschillende beperkingen hebben invloed op het gebruik van internet, zoals slechtziend of blind, kleurenblind, doof, slechthorend, motorische of verstandelijke beperking. Op mjpo.nl wordt hiermee rekening gehouden door bijvoorbeeld alternatieve beschrijvingen voor afbeeldingen en video’s, zodat ook mensen met een beperking de informatie kunnen raadplegen. Voor meer informatie kijk op www.drempelvrij.nl

Webrichtlijnen verplicht

De webrichtlijnen zijn verplicht voor de overheid. Niet op basis van een wet, maar op basis van afspraken. Gebruik van webrichtlijnen is verplicht voor websites die vallen onder de zogenoemde ministeriele verantwoordelijkheid. Dit is vastgelegd in het kabinetsbesluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites van eind 2006. De aanleiding voor dit besluit was de zorg die de Tweede Kamer uitte over de slechte toegankelijkheid van veel overheidswebsites.