De oplossingen

Faunavoorzieningen

Het MJPO verbindt natuurgebieden in Nederland zodat dieren ongedeerd en op een zo prettig mogelijke manier een weg, waterweg of spoorlijn kunnen passeren. Knelpunten worden opgelost door de aanleg van faunavoorzieningen, afgestemd op de diersoorten voor wie de verbinding bedoeld is.